Čo je DPF/FAP

Filter pevných častíc DPF (z anglického Diesel Particular Filter, resp. FAP – filre a particules), keramická vložka výfuku so systémom kanálikov, ktoré dokážu zachytiť pevné častice v útrobách filtru a ďalej ich neprepustiť. V dnešnej dobe je súčasťou všetkých vozidiel s dieselovým motorom. Jeho funkciou je brániť rozptyľovaniu sadzí a prachových častíc pri jazde a zníženie emisií.


Ako zistím, že filter potrebuje vyčistiť?

Cítite, že motor má nižší výkon a neťahá, musíte ho častejšie hnať do vyšších otáčok. Prevádzka auta je okamžite drahšia, musíte viac dupať na plyn. Elektronika vám onedlho napíše, DPF filter potrebuje regeneráciu. Čo to znamená? Filter pevných častíc sa zaniesol sadzami z výfukových plynov a potrebuje vyčistiť alebo vymeniť. Výmena DPF alebo FAP filtra je dosť nákladná záležitosť ktorá sa môže pohybovať v rádovo až tisíckach eur, záleží od typu auta. Ďalšou možnosťou je repas resp. renovácia filtra pevných častíc na profesionálnom stroji so zárukou. Ak máte problém s DPF, neváhajte nás kontaktovať.

Výhody čistenia filtra

Čistenie, regenerácia, renovácia alebo repas filtra pevných častíc v našom zariadení šetrí peniaze v porovnaní s nákupom nového filtra a takisto znižuje dopad na životné prostredie. Zariadenie pracuje v uzavretom okruhu systému, ktorý nezaťažuje životné prostredie prachovými emisiami a pachmi.

Pri výmene filtra však treba počítať aj s komplikáciami typu vymeniť snímače filtra pevných častíc (teploty či tlaku). Tie sa totiž často tak zrastú, že ich demontáž je takmer nemožná resp. sa pri odskrutkovaní poškodia. Toto pri našom čistení nie je potrebné a snímače sa vyčistia zároveň s filtrom.

Proces čistenia

Filter pevných častíc vo vašom vozidle vyčistíme alebo renovujeme na novom, certifikovanom a profesionálnom zariadení (certifikát TŰV NORD), pracujúcom na princípe presne dávkovaných tlakových impulzov biologických rozpúšťadiel a následným dokonalým vysušením.

Vyčistíme všetky DPF filtre, všetkých značiek vozidiel. Garantujeme 24 mesiacov a ďalších 100 000 km bez problémov s filtrom pevných častíc za predpokladu bezproblémovo fungujúceho spaľovacieho systému.

Náš stroj je jedinou technológiou na trhu, ktorý je schopný vyčistiť nielen zbytky PM10, ale aj olejové zvyšky zachytené vo vnútri DPF a v katalyzátore. Využíva jedinečnú technológiu na trhu, ktorá čistí všetky typy filtrov pevných častíc (DPF/FAP) a to ako z osobných vozidiel (aj Euro 6), autobusov a nákladných vozidiel, katalyzátorov veľkých nákladných automobilov. Naše zariadenie pracuje s certifikovaným čistiacim systémom na báze kvapaliny, obohatenej organickými absorbentmi emulzií uhľovodíkov, ktoré zaisťujú obnovu pôvodnej účinnosti DPF až o 98%, a pritom sa dokáže postarať aj o zvyšky oleja. Pred a po procese čistenia zariadenie prevádza test protitlakom, čo umožňuje okamžitú diagnózu filtra a kontrolu kvality čistenia, po vyčistení filtra.

Čistiť filter neznamená len zapnúť stroj!

Máme dlhoročné skúsenosti s problematikou filtrov pevných častíc, poskytujeme záruka 24 mesiacov a 100 000 km, v dobe záruky na vyčistený filter je diagnostika ZADARMO.


Iné typy regenerácie

Na rozdiel od všetkých ostatných spôsobov regenerácie, je naša technológia šetrnejšia voči štruktúre DPF filtra a nedochádza tak k narušeniu a poškodeniu DPF ako u metód, ktoré využívajú k vypaľovaniu veľmi vysoké teploty. Čistenie alebo repas filtra DPF iným tepelným spracovaním prechádza rôznymi fázami, akými sú rezanie, zahrievanie a zváranie. Tieto procesy sú zložité a riskantné pre celistvosť filtra, naviac na každú fázu je treba použiť iný nástroj resp. zariadenie. Podobne ultrazvukové čistenie vyžaduje použitie špeciálnej ultrazvukovej nádrže a sušiarne pre fázu sušenia. Náš stroj je unikátny v tom, že môže vyčistiť a vysušiť filter pevných častíc, bez ohrozenia jeho štruktúry, zároveň nedochádza k plytvaniu časom a energiou.


Čistenie horúcim vzduchom

Rozrezanie DPF filtra, vypaľovanie uhlíkových zvyškov pri teplote 590°C až 700°C, zváranie filtra pevných častíc.

Tento spôsob odstráneni väčšinu PM10 častíc, ale je tu riziko poškodenia celistvosti DPF filtra z dôvodu rezania a zvárania, pri topení céria môže dochádzať k poškodeniu stien DPF filtra kvôli vysokým teplotám a je tu riziko termického šoku, ktorý môže poškodiť ušľachtilé kovy filtra.


Čistenie ultrazvukom

Ponorenie FAP filtra do ultrazvukovej nádrže. Ultrazvukom sa tvoria mikro-bubliny v ktorých je veľmi vysoká teplota a tlak dosahuje 500 atm. Implóziami bubliniek sa dosahuje oddeľovanie pevných častíc od všetkých substrátov filtra. Sušenie FAP filtra, pneumatické čistenie.

Výhodou je hĺbkové čistenie buniek filtra, ale slabá účinnosť pri veľmi znečistených DPF filtroch (olej) a pri veľkorozmerných filtroch. Existuje risziko poškodenia filtra pevných častíc vibráciami ultrazvuku a implóziami bubliniek.


Čistenie pomocou aditív

Naliatie aditíva spolu s tankovaním paliva do nádrže, odstránenie zvyškov pri horení vo vnútri motora, eliminovanie týchto zvyškov cez výfukové potrubie.

Jednoduché a lacné riešenie, ale neefektívne - rezíduá v skutočnosti nie sú odstránené ale zvyšuje sa zahltenie filtra pevných častíc zvyškami, ktoré produkujú samotné aditíva.